Mobilne hiške in apartmaji - Apartmaji.com - Pogoji poslovanja
Show menu

Pogoji poslovanja

Licenca in zavarovanje likvidnosti organizatorja potovanj

Licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev št. 1548  in agenta št. 1549 na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarstvo izdala Turistično gostinska zbornica Slovenije.
Podatki o veljavnem garantnem pismu Zavarovalnice Triglav d.d. za zavarovanje likvidnosti organizatorja potovanj: TK49901508474.
Jamstvo velja za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.
Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav d.d., telefonska številka 080 2864

Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi, prijavnici oz. na računu navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

1. Cene aranžmaja, prijava in vplačila aranžmaja

Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. Organizator si v skladu z zakonom pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če se spremeni tečaj referenčnih valut, na osnovi katerih je zaračunano potovanje, ali zaradi sprememb cen v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V tem primeru soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 8 % ni potrebno. Če pa podražitev preseže 8 %, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov. 
Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino, ki znaša 10 € za rezervacijo.
Cena aranžmaja velja pod naslednjimi pogoji:
 • da potnik ob prijavi vplača vsaj 20 % celotne vrednosti aranžmaja, manjkajočih 80 % cene pa je treba plačati najmanj 14 dni pred potovanjem, kar pa ne velja za ponudbe z vključenim popustom za zgodnje prijave (first minute), kjer je za uveljavljanje ponudbe z znižano ceno potrebno celotno plačilo ob prijavi. Pri določenih namestitvah je potrebno 100 % plačilo 40 dni pred odhodom, o tovrstnih aranžmajih vas bomo obvestili v sami ponudbi.
 • V primeru, da potnik zamuja s plačilom razlike do polne cene več kot 5 dni glede na rok plačila iz pogodbe o potovanju, si agencija pridržuje pravico do odpovedi rezervacije. V tem primeru je potnik zavezan plačati stroške odpovedi v višini, kot veljajo na dan odpovedi.  

2. Stroški spremembe rezervacije na željo potnika

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, organizator bremeni potnika 24 € po prijavi (rezervaciji). Vsaka sprememba potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja navedena tabela odpovedi potovanja s strani potnika.

3. Telefonska ali spletna prodaja/rezervacija

V primeru telefonske ali spletne prodaje ali prodaje turističnih aranžmajev po e-pošti se pogodba šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo s kreditno kartico s strani banke, oziroma v primeru dogovora o plačilu s položnico ali nakazilom na transakcijski račun z dnem, ko organizator prejme plačilo na svoj račun oziroma v primeru dogovora o plačilu v poslovalnici organizatorja z dnem plačila v poslovalnici.

Pri spletni rezervaciji na spletu poiščite in izberite ponudbo, ki vam ustreza. To je možno storiti s pomočjo iskalnika na prvi strani ali z brskanjem po izbrani ponudbi počitnic in potovanj ter klikom na gumb Prikaži ponudbe. Na strani, kjer je predstavljena ponudba, izberite datum in začnite rezervacijo z gumbom Preveri razpoložljivost. Ko je razpložljivost preverjena in se je ponudba osvežila kliknete na gumb Rezerviraj.

Rezervacija poteka po korakih. V vsakem od korakov vnesite zahtevane podatke. Odločite se, kdaj in na kakšen način želite plačati. Na koncu potrdite rezervacijo z gumbom Rezerviraj. Rezervacijo je možno plačati s plačilno/kreditno kartico ali UPN nalogom.

Pri spletnih rezervacijah morajo dokončno rezervacijo obdelati referenti v klicnem centru, ki vam bodo poslali tudi končno potrditev. Pridržujemo si pravico, da zaradi objektivnih razlogov rezervacijo tudi odpovemo, saj lahko pride do zamika pri vnosu zasedenih terminov, ki jih sporočajo lastniki nastanitev.

4. Odpoved potovanja s strani potnika

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer:
 • za odpoved do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 20 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved od 59 do vključno 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved 29 do vključno dneva začetka potovanja organizato zadrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja,
 • če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov,
 • v primeru, da so v ceno aranžmaja vključene tudi letalske vozovnice, za le-te veljajo posebni pogoji odpovedi in sicer organizator zadrži 100 % vrednost vozovnic ne glede na dan odpovedi.

Vse odpovedi s strani gosta morajo biti v pisni obliki in veljajo z dnem prejetja, obvestilo je lahko poslano tudi na elektronski naslov info@apartmaji.com). Če v izbrani namestitvi gosti ne bivajo ali celo prispejo kasneje, nio opravičeni do povračila neizkoriščenih dni.

V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

5. Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejeme rezervacijo, če bi te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev:
 • za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80 % zasedenost letala;
 • za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
 • za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 10 potnikov.

Organizator je dolžan o odpovedi potovanja obvestiti potnike najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov vizumov ter cepljenj, zahtevanih po programu.

6. Kategorizacija objektov

Pri objektih niso vedno navedene uradne kategorije, ampak so le-te podane na podlagi naših kategorizacijskh standardov:
 • 1*: zelo preprosto opremljena nastanitev brez posebnega udobja
 • 2*: preprosto opremljena nastanitev z nekoliko udobja
 • 3*: dobro vzdrževana nastanitev s standardno opremo,
 • 4*: udoben opremljane nastanitev z dobrim standardom in privlačnim pohištvom
 • 5*: najboljša nastanitev z bogato opremo in sodobnim pohištvom.

7. Rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo

V primeru, da organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne more dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija "na vprašanje" oz. "na poizvedbo".  V primeru, da je rezervacija "na poizvedbo" potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju, le-ta potnika zavezuje. Organizator ima pravico do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe. V primeru takšnega odstopa od pogodbe veljajo pravila točke "Odpoved potovanja s strani potnika". V primeru, da rezervacija "na pozvedbo" ni potrjena, se šteje pogodba o potovanju za nično.

8. Sprememba programa s strani organizatorja

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev samo za nastanitev v objektu iste ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Letalski prevoznik ali avtobusni prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.

9. Kraj potovanja

Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. Kraj potovanja je naveden v pogodbi o potovanju.

10. Odstopnina – zavarovanje za primer odpovedi potovanja

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino oz. pooblasti organizatorja, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za primer odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, če je to predloženo organizatorju v roku 3 dni po odpovedi potovanja. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice (naše aranžmaje za vas zavarujemo pri Zavarovalnici Sava d.d.).

Ne glede na plačano odstopnino, ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov odstopnine ali zavarovanja. Administrativni stroški znašajo 24 €. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima organizator pravico do povračila v skladu s točko “Odpoved potovanja s strani potnika”.
Dodatek k Splošnim pogojem za zavarovanje rizika odpovedi potovanj (pogoji veljajo do preklica):

 1. Spremembe oblike kritja pri sklenjenih policah. Sprememba oblike kritja iz osnovnega v razširjeno kritje pri sklenjenih policah ni možna.
 2. Sprememba pravila glede sklepanja zavarovanja po poteku 48 ur od sklenitve pogodbe o potovanju. V skladu z določili splošnih pogojev za zavarovanje rizika odpovedi potovanj, je sklepanje zavarovanja po poteku 48 ur od sklenitve pogodbe dovoljeno v primeru, če je do odhoda na potovanje več kot 15 dni (4. odstavek 12. člena pogojev, pogoji v priponki). Do preklica se ta meja dviguje na 60 dni, kar pomeni, da je sklenitev zavarovanja po preteku 48 ur od sklenitve pogodbe o potovanju mogoča le, če je do odhoda na potovanje več kot 60 dni. Vsa ostala določila 4. odstavka 12. člena splošnih pogojev ostajajo nespremenjena.


Osnovno kritje - 5 % od vrednosti aranžmaja oz. minimalno 22 eur

Osnovno kritje (5 % od vrednosti aranžmaja oz. minimalno 22 €) velja za sledeče primere (to vrsto zavarovanja vam ponujamo v naših ponudbah):
 • odpoved v primeru nezgode, smrti ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
 • odpoved zaradi nosečnosti, če tako predpiše zdravnik,
 • odpoved v primeru nezgode, smrti ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja družinskih članov zaravovanca, ki ne potujejo.

Razširjeno kritje - 8 % od vrednosti aranžmaja oz. minimalno 42 €

Razširjeno kritje (8 % od vrednosti aranžmaja oz. minimalno 42 €) velja za sledeče primere (po tej ponudbi nas povprašajte ob rezervaciji):
 • odpoved v primeru nezgode, smrti ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
 • odpoved zaradi nosečnosti, če tako predpiše zdravnik,
 • odpoved v primeru nezgode, smrti ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja družinskih članov zaravovanca, ki ne potujejo,
 • odpoved zaradi premoženjske škode na zavarovančevi lastnini,
 • odpoved zaradi poziva sodnih ali upravnih organov,
 • odpoved zaradi nepričakovane izgube zaposlitve,
 • odpoved zaradi sprejema v novo službo,
 • odpoved zaradi vložitve ločitvenega zahtevka,
 • odpoved zaradi pomanjkanja snega,
 • odpoved zaradi izbruha epidemije in/ali pandamije (ne velja za primer koronavirusa oz. COVID-19),
 • odpoved zaradi presaditve organov,
 • odpoved zaradi zdravljenja v zdravilišču,
 • odpoved zaradi operacije.

11. Odhod iz objekta pred zaključkom bivanja

V primeru, da potnik predčasno zaključi potovanje, mu organizator ni zavezan vrniti neizkoriščenega dela potovanja. V primeru, da potniku v hotelu ali apartmaju izdajo potrdilo, da je zapustil objekt pred zaključkom predvidenega bivanja, to potrdilo predstavlja potrdilo, da je potnik zapustil objekt in ne privolitev upravljavca objekta ali organizatorja, da bo potnik prejel povračilo zneska za neizkoriščene dni.

12. Obvestilo o odhodu

Obvestilo o odhodu v katerem je navedena ura odhoda prejme potnik najkasneje 7 dni pred odhodom. Obvestilo pošljejo Apartmaji.com d.o.o. potniku z običajno pošto ali po elektronski pošti. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene poštne pošiljke.

13. Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je hkrati odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealiziranih storitev nastalih zaradi višje sile (epidemije, pandemija, vojne razmere, naravne nesreče ipd.) ali zamud prevoznih sredstev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

14. Prodaja letalskih vozovnic

Pri prodaji/nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji poslovanja letalskega prevoznika.

15. Potnikove obveznosti

Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno, njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom. Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

16. Prtljaga

Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage (do 15 kg na čarterskih prevozih in do 20 kg prtljage na rednih letalskih prevozih). Za vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je treba dodatno doplačati. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Posebna prtljaga kot je kolo, surf in golf oprema se dodatno plača in sicer običajno ob odhodu na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik uveljavljati neposredno pri letalskem prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik. V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega na kraju samem preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

17. Odgovornost za izgubljeno, poškodovano ali ukradeno prtljago

Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane v času trajanja potovanja zaradi izgubljene, poškodovane ali ukradene prtljage. V tem primeru mora potnik uveljavljati škodo na kraju samem.

18. Nastanitev in želje potnikov

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega- orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v enem izmed apartmajev, ki so uradno registrirani za izdajanje gostom.
Razdelitev apartmajev je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Na spletni strani so pod opisi tudi mape nastanitev. Opozarjamo vas, da je pri lokacijah mobilnih hišk/šotorov/prikolic označena samo lokacija kampa in ne točna lokacija nastanitve.
Vse oddaljenosti, ki so navedene, so približne/povprečne, saj je v kampih večje število enakih nastanitev in zato podana povprečna oddaljenost. Gre za zračno oddaljenost, tako da lahko prihaja do določenih razhajanj.

Ves slikovni material na spletni strani je predstavitvene narave, to še posebej velja za mobilne hiške, turistična naselja, počitniške prikolice, šotore in glamping, kjer se oddaja več podobnih enot istega tipa.
Pri tovrstnih nastanitvah organizator jamči samo za bivalno enoto v skladu z opisom in navedenimi karakteristikami, ne more pa jamčiti, da bodo gosti dobili točno tako nastanitev, kot je prikazana na slikah, saj se lahko razlikuje po lokaciji, barvi in postavitvi opreme, nekoliko drugačni razporeditvi prostorov ipd.
Pri nastanitvah so navedene tudi kvadrature, ki so zgolj informativne narave in lahko prihaja do odstopanj cca +/- 5 m2.
Pri zasebnih apartmajih so predstavitvene fotografije ponavadi odraz dejanskega stanja, so pa dopustne izjeme oz. odstopanja.

19. Čas prihoda in odhoda iz rezervirana objekta

Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava apartmajev in mobilnih hišk vrši med 16. in 19. uro (v nekaterih primerih tudi po 17. uri), zato je potrebno pri odhodu zapustiti nastanitev do 9. oz 10. ure (odvisno od objekta), saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

20. Informacije o storitvi in namestitvi

Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med organizatorjem in potnikom.
Na spletni strani so pod opisi tudi mape nastanitev. Opozarjamo vas, da je pri lokacijah mobilnih hišk/šotorov/prikolic označena samo lokacija kampa in ne točna lokacija nastanitve. Vse oddaljenosti, ki so navedene, so približne/povprečne, saj je v kampih večje število enakih nastanitev in zato podana povprečna oddaljenost. Gre za zračno oddaljenost, tako da lahko prihaja do določenih razhajanj.
Ves slikovni material na spletni strani je predstavitvene narave, to še posebej velja za mobilne hiške, turistična naselja, počitniške prikolice, šotore in glamping, kjer se oddaja več podobnih enot istega tipa.
Pri tovrstnih nastanitvah organizator jamči samo za bivalno enoto v skladu z opisom in navedenimi karakteristikami, ne more pa jamčiti, da bodo gosti dobili točno tako nastanitev, kot je prikazana na slikah, saj se lahko razlikuje po lokaciji, barvi in postavitvi opreme, nekoliko drugačni razporeditvi prostorov ipd.
Pri zasebnih apartmajih so predstavitvene fotografije ponavadi odraz dejanskega stanja, so pa dopustne izjeme oz. odstopanja.
V času izrednih razmer oz. višje sile (pandemije, epidemije, vojne razmere, naravne in elementarne nesreče ipd.) se lahko zgodi, da določene aktivnosti v izbrani nastanitvi v času bivanja potnikov niso na voljo (npr. zaprti spremljevalni objekti, kot so velnes centri, restavracije, bari, športna igrišča ipd., kot tudi dodatne aktivnosti, animacije niso na voljo ipd.). Izvajanje dodatnih aktivnosti in ponudbe je v popolni pristojnosti lastnika objekta in organizator potovanja zanje ne odgovarja. Lastnik objekta je dolžan spoštovati zakonodajo in ukrepe, ki trenutno veljajo v državi, regiji ali kraju. Neobratovanje objektov in nedostopnost ponudbe v primeru izrednih razmer ali višje sile ni podlaga za potnikov pritožbo ali odpoved. Potnik se je pred odhodom dolžan pri organizatorju pozanimati ali so dodatne aktivnosti v času bivanja na voljo ali ne.
Upravljalci kopališč si pridržujejo pravico, da so omejujejo čas vstopa na bazenske komplekse oz. omejijo vstop na nekaj ur dnevno, ne glede na to, kaj je napisano v ponudbi na naši spletni strani. Upravljalci kopališč so dolžni spoštovati vse ukrepe, ki jim jih naloži NIJZ, zato lahko pride do dodatnih omejevanj obiska kopališč ali preživljanja časa na bazenih, kar ni razlog za pritožbo, saj je to povezano z ukrepi, ki jih predpisujejo državni organi in se le-ti stalno spreminjajo.

21. Potrditev ure povratnega leta ali povratnega avtobusnega prevoza

Letalska družba, avtobusni prevoznik oz. organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe ure poleta ali avtobusnega prevoza. Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom potrditi prevozniku uro povratnega leta oz. preveriti pri predstavniku organizatorja potovanja uro povratka. Navedeno velja za prodajo letalskih kart. V primeru prodaje organiziranega turističnega aranžmaja je za obveščanje zadolžen organizator.

22. Posebnosti "super last minute" aranžmajev

Pri tovrstnih aranžmajih (fortuna, ruleta, jocker, as) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa apartmaja ni možna; pri tovrstnih aranžmajih jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev (nočitev). Zato je potrebno upoštevati, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni apartmaji, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča …), da imajo apartmaji lahko slabšo lego oz. so skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko …). V primeru rezervacije več apartmajev organizator ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih razpoložljivih apartmajev v posameznem objektu.

23. Reševanje pritožb

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene, pogoj pa je, da pri organizatorju pisno ugovarja v zakonitem roku. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici/pogodbi.

Pritožba oziroma zahtevek mora biti poslana v pisni obliki na sedež podjetja Apartmaji.com turizem d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov info@apartmaji.com.

Zahtevek mora vsebovati ime in priimek potnika, številko pogodbe o potovanju, potovanja, datum potovanja, pritožbeni razlogi in višina zahtevka za povračilo. Organizator ne sprejema pritožb na individualne e-naslove zaposlenih ampak le na e-naslov info@apartmaji.com.

24. Pritožbeni postopek

Potnik mora med potovanjem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti organizatorja potovanja o neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovanih storitev.
Organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče ali pa bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemur se upošteva obseg neskladnosti in vrednosti potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.
Potnik to naredi na način, da v kraju samem reklamira neustrezno storitev oziroma zahteva odpravo neskladnosti na recepciji objekta ali pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa na dežurni telefon organizatorja ali e-naslov info@apartmaji.com.
Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če neskladnosti iz zgoraj navednih razlogov ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo oziroma zapisnik.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku po opravljeni storitvi poslati zahtevek za znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost zahtevka. 
Potnik mora obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd. Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne zahtevke z vsemi priloženimi dokumenti.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika.
Organizator bo reševal samo zahteve, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.
V primeru pritožbe za potovanje katerega odgovorni organizator ni Apartmaji.com turizem d.o.o., bo pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi pritožbe potnika pisno obvestil.
V primeru, da družba Apartmaji.com turizem d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse pritožbene zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.
Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja oziroma rešitvijo pritožbe, ima pravico poiskati zaščito na sodišču.

25. Omejitev odgovornosti

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

26. Varovanje osebnih podatkov

Apartmaji.com turizem vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Apartmaji.com in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.Enako velja za uporabnike spletne strani www.apartmaji.com.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v Apartmaji.com. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.apartmaji.com.

26.1 Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Apartmaji.com turizem d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na booking@apartmaji.com
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

26.2 Kategorije osebnih podatkov

Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:

 • e-poštni naslov;
 • ime in priimek ter naziv oz. spol;
 • naziv podjetja;
 • fizični naslov;
 • telefon;
 • GSM;
 • rojstni podatki;
 • podatki o osebnem dokumentu;
 • pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.apartmaji.com, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:

 • e-poštni naslov;
 • katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
 • katere strani je obiskal na portalu;
 • pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
 • IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov;

26.3 Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljalec Apartmaji.com turizem d.o.o. bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletne strani www.apartmaji.com uporabljal za naslednje namene:

 • za izvajanje pogodbe;
 • za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
 • za izvedbo nagradnih iger;
 • statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
 • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
 • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljalec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljalca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

26.4 Čas hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

26.5 Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Apartmaji.com turizem d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

26.6 Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
 • Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
 • Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Apartmaji.com turizem d.o.o, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
 • Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na booking@apartmaji.com ali z odgovorom na konkretno prejeto e-sporočilo.

26.7 Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

26.8 Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.apartmaji.com se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:

 • Google Analytics piškotki za analitične namene,
 • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje,
 • Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje,
 • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev,
 • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

26.9 Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih

27. Pravno obvestilo

Vse vsebine objavljene na www.apartmaji.com so last družbe Apartmaji.com d.o.o., Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana.  Brez dovoljenja podjetja Apartmaji.com turizem d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Apartmaji.com turizem d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani.  Apartmaji.com turizem d.o.o si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin objavljenih na www.apartmaji.com.
Veljavnost: od 1. januarja 2021
Nazadnje posodobljeno: 15. marec 2023.